DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE PRÉSTAMO

¡Saudos Familias! A seguinte información vai para as familias de alumnos de 3º,4º,5º e 6º de Educación Primaria

Todos os alumnos que durante o curso escolar foran beneficiarios de libros de préstamo de Fondo Solidario (programa da Consellería de Educación) terán que devolver os materiais correspondentes antes do día 22 de xuño.

A non devolución dos mesmos supón a perda de dereito a recibilos no proximo curso.

Os libros deberan vir gardados en bolsas e con unha nota co listado dos libros devoltos e o nome do alumn@

Aquelas famílias que, tendo libros en propiedade, queiran facer doazon dos mesmos ao ANPA, poden entregaros do mesmo xeito indicando que son doazóns.

O alumnado que teña libros prestados polo ANPA terán que entragalos tamen en bolsas aparte las mesmas datas indicando que pertencen ao ANPA.

A non devolución dos mesmos supón a perda de dereito a recibilos no proximo curso.

Se algún alumn@ ten libros en préstamo tanto do ANPA como de Fondo de Libros, terán que entregalos en bolsas diferenciadas.

Os libros entregaranse na aula aos titores