Asamblea Xeral de Socios

¡Saudos Familias!

Os convocamos a todos os socios á Asemblea Xeral Ordinaria o próximo luns día 25 de setembro en horario de 18h (primeira convocatoria) e 18:30h (segunda convocatoria) no salón de Actos do Colexio.

Coidadores

Para todas aquelas familias que queiran asistir e non teñan con quen deixar ós nenos, se contase con 2 monitores cedidos por Activa para que estean entretidos.

Orden do Día:

  • Lectura e aprobación, se procede, da acta da última asemblea.
  • Aprobación das contas.
  • Próximos proxectos da ANPA.
  • Solicitude de novas incorporacións á xunta directiva.
  • Rogos e preguntas.