PROTECCION DE DATOS

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: ANPA Mar do Orzán CIF: G15059272

Direccion postal: Plaza Pontevedra 21, 15003 A Coruña

Telefono: 617 891 913

Email: info@anpamarorzan.com

¿Con que finalidade tratamolos seus datos?

No ANPA Mar do Orzán tratamos os datos persoais que nos facilitan os interesados co fin de xestionar a sua afiliación a ANPA e mantelos informados das novidades e noticias que se produzcan

¿Canto Tempo os gardamos?

Gardamos os seus datos persoais o prazo legal fixado unha vez rematada a sua relación co ANPA.

A alta ou baixa a lista de correo sera elección dos interesado.

¿Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a de levar a cabo o seus contrato de afiliación a ANPA e co seu cosentemento mantelo informado por medios telematicos e físicos.

¿A que destinatarios se comunicaran os seus datos?

Os seus datos serán comunicados a xestoris coa que trabajo a ANPA para fines administrativos internos, incluidos datos de socios e embregados.

Os comentarios da pagina web do ANPA, anpamarorzan.com, son xestionados a través da plataforma Disqus, cuyos servidores están en EEUU.

As newsletter xestionanse e envianse a braves da plataforma Mailchimp, aloxando os emails dos interesados nos seus servidores en EEUU.

O ANPA Mar do Orzan contrata a sua infraestructura virtual a traves da rede de GSuite de Google.

Todos estes servicios están amparados polo acordó EU-US Privacy Shield. Mais información disponible en https://www.privacyshield.gov/list

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Pode exercer calquera dos seguintes dereitos no email derechosarco@anpamarorzan.com ou nas oficinas da ANPA. Para exercer algum deles poderle ser solicitada copia do DNI, libro de familia ou autorización por escrito do titular dos datos.

  • Calquer persoa ten dereito a obter a confirmación sobre si na ANPA Mar do Orzan estamos tratando datos persoais que lles atañen, ou non.
  • As persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, asi como rectificar os datos inexactos ou, no seus caso, solicitar a supresion cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines que foro recollidos.
  • En determinadas circunstancias, os interesados poderán exercer o seu dereito de limitar o tratamento dos seus datos, caso en que só os manteremos para o exercicio ou a defensa das reclamacións.
  • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa sua situación particular, os interesados poderan exercer o dereito de oposicion o tratamento dos seus datos. A ANPA Mar do Orzan deixara de tratalos datos, salvo por motivos lexitimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacions.
  • Polo dereito de transportación, os interesados deberán comunicar a súa decisión e informar á persoa responsable, segundo o caso, sobre a identidade da nova persoa responsable a quen proporcionan os seus datos persoais.

¿De onde obtemos seus datos?

Os datos persoais que tratamos na Anpa Mar do Orzan proceden de:

  • Formulario de contacto
  • Formulario de subscripción
  • Comentarios no blog
  • Formulario de alta como socio